Miljøsanerig af bygninger

Miljøsanering

Høj faglig standard inden for miljø og sikkerhed

I forbindelse med nedrivningsprojekter kan der i visse tilfælde være behov for miljøsanering. Dette gælder blandt andet, hvis der er blevet fortaget en miljøscreening af bygningen for forurenende stoffer som PCB, Bly og Asbest. Hvis disse stoffer er blevet fundet, kræver det en miljøsanering, før nedrivnings- eller byggeprojektet kan fortsætte. Hos NEDRIVNING ApS har vi mange års erfaring i nedrivningsbranchen, og derfor kan vi også tilbyde en omhyggelig og grundig sanering i forbindelse med dit projekt.

Hos NEDRIVNING ApS får du således en attraktiv totalløsning, idet vi både kan varetage nedrivningen og den nødvendige miljøsanering. Vi hjælper private såvel som erhverv og bygherrer med både nedrivning og miljøsanering, og vi kan helt sikkert også hjælpe dig, så tøv endelig ikke med at give os et kald på 88 13 80 20, hvis du står med en opgave, vi skal løfte.

 

En sikker miljøsanering

Miljøsanering er en essentiel og lovpligtig del af ethvert nedrivningsprojekt. Det gælder især, hvis værdierne for forurenende stoffer er overskredet. En miljøsanering kan derfor både dække over nedslibning af maling, fjernelse af asbest eller gamle fuger. Særligt i ældre boliger og byggerier er det vigtigt at tænke miljøsaneringen ind i det forestående nedrivningsprojekt.

Vi har specialuddannede medarbejdere, der varetager alle former for sanering. Vores medarbejdere vægter deres håndværk og kvaliteten af deres arbejde højt, hvorfor de altid sørger for en professionel løsning og en sikker miljøsanering. Vi gør det effektivt og på kort tid, så du hurtigt kan komme videre med dit projekt. Når vi udfører miljøsanering, gør vi det naturligvis ud fra Arbejdstilsynets forskrifter og regler i forbindelse med arbejde med miljøfarlige byggematerialer. Derfor anvender vi udelukkende materialer og udstyr, der er godkendt til behandling af de føromtalte forurenende stoffer.

Hvis materialet efterlades efter miljøsaneringen, kan det føre til forurening af både miljø og grundvand. Derfor sørger vi altid for at kildesortere og bortskaffe det efterladte materiale på en sikker og forsvarlig måde, når vi er færdige med miljøsaneringen. På den måde er vi med til at værne om miljøet.

 

Lad NEDRIVNING ApS udføre din miljøsanering.

Hvis du kontakter os med henblik på en miljøsanering i forbindelse med dit bygge- eller nedrivningsprojekt, kommer vi i første omgang ud forbi dig. Her danner vi os et overblik over opgavens omfang og finder den rette løsning og proces til opgaven. Hos NEDRIVNING ApS er du som kunde altid i centrum, hvorfor vi til enhver tid står klar med gode råd og vejledning, så vi får løst opgaven bedst muligt med en løsning, der imødekommer dine behov. Derfor vægter vi den gode kommunikation mellem dig og de medarbejdere, der skal varetage opgaven, meget højt.